wifi
wifi signal
wifi router

Bezpečné zálohovanie údajov

Rýchla a bezproblémová obnova súborov, dát alebo celého systému z jedinej zálohy. Profesionálne riešenie umožňuje bezpečné zálohovanie a obnovu fyzických aj virtuálnych strojov, súborov či databáz na vzdialené (cloudové) úložisko. Vaše zazálohované dáta ako aj samotný manažment zálohovania budú vždy bezpečne zašifrované proti neoprávnenému prístupu.

Kontantujte nás
cloud spojenie wifi router notebook clovek
🍪